Om kommune­oversikten

Hvorfor har Framtiden i våre hender laget denne oversikten?

Klima glemmes fort når man snakker om lokalpolitikk, men politikerne i kommunen har muligheten til å gjøre store klimagrep. Derfor har vi laget en rangering over hvilke kommuner som har kuttet mest utslipp – slik at du kan få litt oversikt over om utslippene i kommunen din har gått opp eller ned.

Kan jeg se en liste over alle kommuner med rangering?

Ja, du kan se listen over alle kommuner her.

Hva forteller kommuneoversikten oss?

Kommuneoversikten er basert på utslippstall fra Miljødirektoratet. Vi har sett på hvor store kutt som har skjedd i kommunene gjennom årene de har tall fra og rangert kommunene etter dette. Kommunene er plassert utifra hvor store prosentvise kutt som er gjort. De er altså plassert utifra hvor stor andel av utslippene sine de har greid å kutte, og ikke antall tonn CO2-e som er kuttet.

Hvorfor har noen tall blitt endret etter publisering?

Noen tall har blitt endret, grunnet nye beregninger fra Miljødirektoratet. I løpet av sommeren kom Miljødirektoratet med en rettelse av utslippene fra veitrafikk. Kommuneoversikten ble oppdatert med disse tallene 17. august kl. 14:00. Endringene var størst for kommuner hvor veitrafikk utgjør en stor del av utslippene, og det gjorde også at noen kommuner endret plassering i rangeringen. Den nye oppdateringen gjorde også at det nå er 105 kommuner som har økt utslippene sine siden 2009, og ikke 99 som tidligere skrevet.

Gir tallene et godt bilde av hvor bra klimapolitikken i kommunen er?

Kommuneoversikten gir en indikasjon på klimaarbeidet i kommunen. Det er likevel flere grunner til at oversikten likevel ikke gir et fullstendig bilde av klimapolitikken i kommunen. Det kan for eksempel være store utslippskilder i kommunen som politikerne lokalt ikke har noe særlig kontroll på. Det er også tilfeldigheter som kan gi utslag. For eksempel kan en kommune se ut som den har gjort store kutt hvis en fabrikk var midlertidig stoppet i 2021. I tillegg til dette påvirker størrelsen på kommunene hvilke ressurser de har tilgjengelig for å jobbe systematisk med klimapolitikken.

Vi anbefaler at du undersøker hva som er de største utslippskildene i din kommune og snakker med politikerne i din kommune om hva de har tenkt til å gjøre med det.  

Hvorfor er det bare tall fra 2009 til 2021?

Miljødirektoratets tall går bare fra 2009 til 2021 og derfor har vi basert oss på dette. Utslippstall fra 2022 kommer i desember 2023.

Hva om kommunen min har blitt slått sammen med en annen?

Tallene fra Miljødirektoratet tar utgangspunkt i kommunene slik de var i 2021 og utslippene fra kommuner som ble slått sammen før det er også regnet sammen.

Hva kan jeg gjøre for å påvirke kommunen min?

Her er noen muligheter for å påvirke kommunen din:

  • Du kan dele resultatet for kommunen din på sosiale medier og si tydelig ifra om at du vil stemme på et parti med en god klimapolitikk.
  • Du kan skrive en kronikk til lokalavisa for å sette søkelys på klimaarbeid i valgkampen. Send en e-post til torje@framtiden.no om du ønsker hjelp og råd til å skrive en kronikk.  
  • Du kan bli  aktiv i Framtiden i våre hender. Se oversikt over lokallagene våre her. Er det ingen der du bor? Send en e-post til torje@framtiden.no om du kunne vært interessert i å bli med på å starte opp et lokallag i din kommune.

Hva skal jeg stemme på i kommunevalget?

Vi anbefaler at du stemmer på et parti som jobber for klima og miljø. De ulike partiene i din kommune kan ha ulike løsninger og saker som er viktige lokalt. Om du synes det er vanskelig å finne ut hva du skal stemme, kan det være lurt å velge noen saker du synes er spesielt viktig og undersøke partiprogrammer eller utfordre partiene når du møter dem. Hva vil de gjøre med de tingene sakene du er opptatt av? Har de en troverdig plan for det? Synes du løsningene er fornuftige?

Det kan også være til hjelp å prøve de ulike valgomatene.

Hva er CO2-e?

CO2-e, eller karbondioksid-ekvivalenter, er et mål på drivhusgasser. I dette målet regnes effekten av de ulike drivhusgassene om til hvor mye CO2 de tilsvarer. Så når det står «tonn CO2-e», beskriver det den totale oppvarmingseffekten av alle klimagassene som om de var CO2.

Hvor kan jeg lese mer om utslippstallene?

  • Gå til Miljødirektoratet for å lese mer om utslippstallene, hvordan de fordeler seg og hva slags metode som ligger til grunn.
  • Gå til Folkets fotavtrykk for å lese mer om de forbruksbaserte utslippene og hvordan det er regnet ut.
  • Send en e-post til havard@framtiden.no om du vil se hvordan vi har brukt tallene til å rangere kommunene.