Åfjord kommune er på 289. plass i utslippskutt

Les mer
Åfjord
Om
Åfjord
4 271
innbyggere
1 329
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Åfjord det på utslipp?

+5,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Åfjord økt sine utslipp med 5,1 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 289. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Åfjord kommune.

50 096 tonn

Totalt har Åfjord et utslipp på 50 096 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 11,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Åfjord kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Åfjords grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Åfjord kommune?

13,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken