Ål kommune er på 19. plass i utslippskutt

Les mer
Ål
Om
Ål
4 648
innbyggere
1 175
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Ål det på utslipp?

-29,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Ål kuttet sine utslipp med 29,5 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 19. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Ål kommune.

32 092 tonn

Totalt har Ål et utslipp på 32 092 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 6,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Ål kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Åls grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Ål kommune?

13,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken