Åseral kommune er på 238. plass i utslippskutt

Les mer
Åseral
Om
Åseral
927
innbyggere
888
km2
Agder
fylke

Hvordan gjør Åseral det på utslipp?

-1,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Åseral kuttet sine utslipp med 1,3 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 238. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Åseral kommune.

9 372 tonn

Totalt har Åseral et utslipp på 9 372 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Åseral kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Åserals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Åseral kommune?

14,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken