Åsnes kommune er på 103. plass i utslippskutt

Les mer
Åsnes
Om
Åsnes
7 227
innbyggere
1 041
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Åsnes det på utslipp?

-13,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Åsnes kuttet sine utslipp med 13,1 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 103. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Åsnes kommune.

37 822 tonn

Totalt har Åsnes et utslipp på 37 822 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Åsnes kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Åsness grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Åsnes kommune?

14,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken