Aure kommune er på 15. plass i utslippskutt

Les mer
Aure
Om
Aure
3 468
innbyggere
641
km2
Møre og Romsdal
fylke

Hvordan gjør Aure det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-30,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Aure kuttet sine utslipp med 30,7 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 15. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Aure kommune.

282 248 tonn

Totalt har Aure et utslipp på 282 248 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 81,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Aure kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Aures grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Aure kommune?

14,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken