Aurskog-Høland kommune er på 76. plass i utslippskutt

Les mer
Aurskog-Høland
Om
Aurskog-Høland
17 591
innbyggere
1 145
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Aurskog-Høland det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-16,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Aurskog-Høland kuttet sine utslipp med 16,6 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 76. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Aurskog-Høland kommune.

51 170 tonn

Totalt har Aurskog-Høland et utslipp på 51 170 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 2,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Aurskog-Høland kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Aurskog-Hølands grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Aurskog-Høland kommune?

12,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken