Averøy kommune er på 21. plass i utslippskutt

Les mer
Averøy
Om
Averøy
5 808
innbyggere
176
km2
Møre og Romsdal
fylke

Hvordan gjør Averøy det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-28,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Averøy kuttet sine utslipp med 28,9 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 21. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Averøy kommune.

60 273 tonn

Totalt har Averøy et utslipp på 60 273 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Averøy kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Averøys grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Averøy kommune?

13,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken