Bærum kommune er på 20. plass i utslippskutt

Les mer
Bærum
Om
Bærum
128 233
innbyggere
192
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Bærum det på utslipp?

-29,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Bærum kuttet sine utslipp med 29,5 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 20. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Bærum kommune.

181 171 tonn

Totalt har Bærum et utslipp på 181 171 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 1,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Bærum kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Bærums grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Bærum kommune?

12,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken