Bardu kommune er på 64. plass i utslippskutt

Les mer
Bardu
Om
Bardu
3 959
innbyggere
2 704
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Bardu det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-18,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Bardu kuttet sine utslipp med 18,6 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 64. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Bardu kommune.

25 583 tonn

Totalt har Bardu et utslipp på 25 583 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 6,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Bardu kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Bardus grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Bardu kommune?

15,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 15,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken