Beiarn kommune er på 65. plass i utslippskutt

Les mer
Beiarn
Om
Beiarn
999
innbyggere
1 222
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Beiarn det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-18,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Beiarn kuttet sine utslipp med 18,5 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 65. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Beiarn kommune.

7 624 tonn

Totalt har Beiarn et utslipp på 7 624 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Beiarn kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Beiarns grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Beiarn kommune?

14,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken