Bindal kommune er på 276. plass i utslippskutt

Les mer
Bindal
Om
Bindal
1 397
innbyggere
1 266
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Bindal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+3,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Bindal økt sine utslipp med 3,6 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 276. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Bindal kommune.

15 937 tonn

Totalt har Bindal et utslipp på 15 937 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 11,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Bindal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Bindals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Bindal kommune?

14,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken