Bodø kommune er på 87. plass i utslippskutt

Les mer
Bodø
Om
Bodø
52 560
innbyggere
1 395
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Bodø det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-15,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Bodø kuttet sine utslipp med 15,3 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 87. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Bodø kommune.

166 125 tonn

Totalt har Bodø et utslipp på 166 125 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Bodø kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Bodøs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Bodø kommune?

13,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken