Bokn kommune er på 284. plass i utslippskutt

Les mer
Bokn
Om
Bokn
859
innbyggere
47
km2
Rogaland
fylke

Hvordan gjør Bokn det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+4,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Bokn økt sine utslipp med 4,6 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 284. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Bokn kommune.

58 900 tonn

Totalt har Bokn et utslipp på 58 900 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 68,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Bokn kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Bokns grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Bokn kommune?

14,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken