Brønnøy kommune er på 149. plass i utslippskutt

Les mer
Brønnøy
Om
Brønnøy
7 803
innbyggere
1 046
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Brønnøy det på utslipp?

-9,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Brønnøy kuttet sine utslipp med 9,2 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 149. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Brønnøy kommune.

56 147 tonn

Totalt har Brønnøy et utslipp på 56 147 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Brønnøy kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Brønnøys grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Brønnøy kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken