Dønna kommune er på 199. plass i utslippskutt

Les mer
Dønna
Om
Dønna
1 371
innbyggere
193
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Dønna det på utslipp?

-4,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Dønna kuttet sine utslipp med 4,1 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 199. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Dønna kommune.

24 663 tonn

Totalt har Dønna et utslipp på 24 663 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 18,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Dønna kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Dønnas grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Dønna kommune?

14,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken