Eigersund kommune er på 188. plass i utslippskutt

Les mer
Eigersund
Om
Eigersund
14 787
innbyggere
432
km2
Rogaland
fylke

Hvordan gjør Eigersund det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-5 %

Mellom 2009 og 2021 har Eigersund kuttet sine utslipp med 5 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 188. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Eigersund kommune.

113 100 tonn

Totalt har Eigersund et utslipp på 113 100 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Eigersund kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Eigersunds grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Eigersund kommune?

13,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken