Enebakk kommune er på 161. plass i utslippskutt

Les mer
Enebakk
Om
Enebakk
11 065
innbyggere
233
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Enebakk det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-8,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Enebakk kuttet sine utslipp med 8,2 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 161. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Enebakk kommune.

29 674 tonn

Totalt har Enebakk et utslipp på 29 674 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 2,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Enebakk kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Enebakks grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Enebakk kommune?

12,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken