Etne kommune er på 176. plass i utslippskutt

Les mer
Etne
Om
Etne
4 053
innbyggere
735
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Etne det på utslipp?

-6,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Etne kuttet sine utslipp med 6,7 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 176. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Etne kommune.

39 445 tonn

Totalt har Etne et utslipp på 39 445 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 9,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Etne kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Etnes grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Etne kommune?

14,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken