Evenes kommune er på 186. plass i utslippskutt

Les mer
Evenes
Om
Evenes
1 324
innbyggere
253
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Evenes det på utslipp?

-5,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Evenes kuttet sine utslipp med 5,4 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 186. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Evenes kommune.

17 422 tonn

Totalt har Evenes et utslipp på 17 422 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 13,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Evenes kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Eveness grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Evenes kommune?

14,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken