Færder kommune er på 11. plass i utslippskutt

Les mer
Færder
Om
Færder
26 957
innbyggere
100
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Færder det på utslipp?

-37,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Færder kuttet sine utslipp med 37,3 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 11. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Færder kommune.

57 483 tonn

Totalt har Færder et utslipp på 57 483 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 2,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Færder kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Færders grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Færder kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken