Fedje kommune er på 92. plass i utslippskutt

Les mer
Fedje
Om
Fedje
525
innbyggere
9
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Fedje det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-14,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Fedje kuttet sine utslipp med 14,3 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 92. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Fedje kommune.

33 540 tonn

Totalt har Fedje et utslipp på 33 540 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 63,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Fedje kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Fedjes grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Fedje kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken