Folldal kommune er på 230. plass i utslippskutt

Les mer
Folldal
Om
Folldal
1 518
innbyggere
1 277
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Folldal det på utslipp?

-1,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Folldal kuttet sine utslipp med 1,6 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 230. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Folldal kommune.

25 817 tonn

Totalt har Folldal et utslipp på 25 817 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 17,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Folldal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Folldals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Folldal kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken