Fyresdal kommune er på 245. plass i utslippskutt

Les mer
Fyresdal
Om
Fyresdal
1 228
innbyggere
1 280
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Fyresdal det på utslipp?

-0,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Fyresdal kuttet sine utslipp med 0,6 %. Dette er et mindre kutt enn de fleste kommuner, og de er på 245. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Fyresdal kommune.

5 768 tonn

Totalt har Fyresdal et utslipp på 5 768 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 4,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Fyresdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Fyresdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Fyresdal kommune?

14,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken