Gjerdrum kommune er på 75. plass i utslippskutt

Les mer
Gjerdrum
Om
Gjerdrum
7 043
innbyggere
83
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Gjerdrum det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-16,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Gjerdrum kuttet sine utslipp med 16,9 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 75. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Gjerdrum kommune.

14 323 tonn

Totalt har Gjerdrum et utslipp på 14 323 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 2,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Gjerdrum kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Gjerdrums grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Gjerdrum kommune?

12,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken