Grane kommune er på 204. plass i utslippskutt

Les mer
Grane
Om
Grane
1 453
innbyggere
2 004
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Grane det på utslipp?

-3,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Grane kuttet sine utslipp med 3,8 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 204. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Grane kommune.

13 712 tonn

Totalt har Grane et utslipp på 13 712 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 9,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Grane kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Granes grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Grane kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken