Hå kommune er på 327. plass i utslippskutt

Les mer
Hå
Om
19 120
innbyggere
258
km2
Rogaland
fylke

Hvordan gjør Hå det på utslipp?

+14,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Hå økt sine utslipp med 14,1 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 327. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Hå kommune.

185 669 tonn

Totalt har Hå et utslipp på 185 669 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 9,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hå kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hås grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hå kommune?

13,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken