Hadsel kommune er på 172. plass i utslippskutt

Les mer
Hadsel
Om
Hadsel
8 065
innbyggere
567
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Hadsel det på utslipp?

-7,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Hadsel kuttet sine utslipp med 7,2 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 172. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Hadsel kommune.

48 981 tonn

Totalt har Hadsel et utslipp på 48 981 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 6,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hadsel kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hadsels grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hadsel kommune?

13,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken