Hamar kommune er på 332. plass i utslippskutt

Les mer
Hamar
Om
Hamar
31 509
innbyggere
351
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Hamar det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+19,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Hamar økt sine utslipp med 19,4 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 332. plass av totalt 356 kommuner.

Energiforsyning

er den største utslippssektoren i Hamar kommune.

108 245 tonn

Totalt har Hamar et utslipp på 108 245 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hamar kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hamars grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hamar kommune?

12,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken