Hitra kommune er på 236. plass i utslippskutt

Les mer
Hitra
Om
Hitra
5 140
innbyggere
756
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Hitra det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-1,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Hitra kuttet sine utslipp med 1,3 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 236. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Hitra kommune.

45 330 tonn

Totalt har Hitra et utslipp på 45 330 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 8,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hitra kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hitras grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hitra kommune?

12,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken