Hjartdal kommune er på 202. plass i utslippskutt

Les mer
Hjartdal
Om
Hjartdal
1 561
innbyggere
792
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Hjartdal det på utslipp?

-4 %

Mellom 2009 og 2021 har Hjartdal kuttet sine utslipp med 4 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 202. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Hjartdal kommune.

11 796 tonn

Totalt har Hjartdal et utslipp på 11 796 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hjartdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hjartdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hjartdal kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken