Hole kommune er på 27. plass i utslippskutt

Les mer
Hole
Om
Hole
6 811
innbyggere
193
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Hole det på utslipp?

-26,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Hole kuttet sine utslipp med 26,9 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 27. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Hole kommune.

33 902 tonn

Totalt har Hole et utslipp på 33 902 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hole kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Holes grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hole kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken