Horten kommune er på 254. plass i utslippskutt

Les mer
Horten
Om
Horten
27 510
innbyggere
71
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Horten det på utslipp?

+0,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Horten økt sine utslipp med 0,2 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 254. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Horten kommune.

74 651 tonn

Totalt har Horten et utslipp på 74 651 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 2,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Horten kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hortens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Horten kommune?

12,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken