Høyanger kommune er på 218. plass i utslippskutt

Les mer
Høyanger
Om
Høyanger
4 049
innbyggere
1 003
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Høyanger det på utslipp?

-2,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Høyanger kuttet sine utslipp med 2,5 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 218. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Høyanger kommune.

133 829 tonn

Totalt har Høyanger et utslipp på 133 829 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 33,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Høyanger kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Høyangers grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Høyanger kommune?

13,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken