Hurdal kommune er på 189. plass i utslippskutt

Les mer
Hurdal
Om
Hurdal
2 838
innbyggere
285
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Hurdal det på utslipp?

-4,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Hurdal kuttet sine utslipp med 4,8 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 189. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Hurdal kommune.

9 911 tonn

Totalt har Hurdal et utslipp på 9 911 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hurdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hurdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hurdal kommune?

13,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken