Hustadvika kommune er på 210. plass i utslippskutt

Les mer
Hustadvika
Om
Hustadvika
13 317
innbyggere
522
km2
Møre og Romsdal
fylke

Hvordan gjør Hustadvika det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-3,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Hustadvika kuttet sine utslipp med 3,3 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 210. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Hustadvika kommune.

102 456 tonn

Totalt har Hustadvika et utslipp på 102 456 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hustadvika kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hustadvikas grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hustadvika kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken