Hyllestad kommune er på 39. plass i utslippskutt

Les mer
Hyllestad
Om
Hyllestad
1 294
innbyggere
259
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Hyllestad det på utslipp?

-22,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Hyllestad kuttet sine utslipp med 22,9 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 39. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Hyllestad kommune.

10 902 tonn

Totalt har Hyllestad et utslipp på 10 902 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 8,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Hyllestad kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Hyllestads grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Hyllestad kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken