Ibestad kommune er på 232. plass i utslippskutt

Les mer
Ibestad
Om
Ibestad
1 320
innbyggere
241
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Ibestad det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-1,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Ibestad kuttet sine utslipp med 1,4 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 232. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Ibestad kommune.

13 929 tonn

Totalt har Ibestad et utslipp på 13 929 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Ibestad kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Ibestads grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Ibestad kommune?

15,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 15,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken