Indre Fosen kommune er på 107. plass i utslippskutt

Les mer
Indre Fosen
Om
Indre Fosen
9 948
innbyggere
1 096
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Indre Fosen det på utslipp?

-12,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Indre Fosen kuttet sine utslipp med 12,8 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 107. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Indre Fosen kommune.

81 857 tonn

Totalt har Indre Fosen et utslipp på 81 857 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 8,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Indre Fosen kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Indre Fosens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Indre Fosen kommune?

13,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken