Iveland kommune er på 326. plass i utslippskutt

Les mer
Iveland
Om
Iveland
1 335
innbyggere
262
km2
Agder
fylke

Hvordan gjør Iveland det på utslipp?

+13,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Iveland økt sine utslipp med 13,8 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 326. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Iveland kommune.

4 999 tonn

Totalt har Iveland et utslipp på 4 999 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Iveland kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Ivelands grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Iveland kommune?

13,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken