Jevnaker kommune er på 62. plass i utslippskutt

Les mer
Jevnaker
Om
Jevnaker
6 867
innbyggere
226
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Jevnaker det på utslipp?

-19,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Jevnaker kuttet sine utslipp med 19,1 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 62. plass av totalt 356 kommuner.

Avfall og avløp

er den største utslippssektoren i Jevnaker kommune.

33 273 tonn

Totalt har Jevnaker et utslipp på 33 273 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 4,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Jevnaker kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Jevnakers grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Jevnaker kommune?

12,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken