Kåfjord kommune er på 316. plass i utslippskutt

Les mer
Kåfjord
Om
Kåfjord
2 072
innbyggere
991
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Kåfjord det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+10,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Kåfjord økt sine utslipp med 10,9 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 316. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Kåfjord kommune.

21 315 tonn

Totalt har Kåfjord et utslipp på 21 315 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,3 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Kåfjord kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Kåfjords grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Kåfjord kommune?

13,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken