Karasjok kommune er på 108. plass i utslippskutt

Les mer
Karasjok
Om
Karasjok
2 641
innbyggere
5 453
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Karasjok det på utslipp?

-12,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Karasjok kuttet sine utslipp med 12,6 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 108. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Karasjok kommune.

16 092 tonn

Totalt har Karasjok et utslipp på 16 092 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 6,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Karasjok kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Karasjoks grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Karasjok kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken