Karlsøy kommune er på 228. plass i utslippskutt

Les mer
Karlsøy
Om
Karlsøy
2 172
innbyggere
1 092
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Karlsøy det på utslipp?

-1,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Karlsøy kuttet sine utslipp med 1,7 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 228. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Karlsøy kommune.

38 259 tonn

Totalt har Karlsøy et utslipp på 38 259 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 17,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Karlsøy kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Karlsøys grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Karlsøy kommune?

14,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken