Karmøy kommune er på 331. plass i utslippskutt

Les mer
Karmøy
Om
Karmøy
42 345
innbyggere
230
km2
Rogaland
fylke

Hvordan gjør Karmøy det på utslipp?

+17,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Karmøy økt sine utslipp med 17,6 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 331. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Karmøy kommune.

665 922 tonn

Totalt har Karmøy et utslipp på 665 922 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 15,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Karmøy kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Karmøys grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Karmøy kommune?

13,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken