Kinn kommune er på 192. plass i utslippskutt

Les mer
Kinn
Om
Kinn
17 160
innbyggere
812
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Kinn det på utslipp?

-4,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Kinn kuttet sine utslipp med 4,6 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 192. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Kinn kommune.

183 565 tonn

Totalt har Kinn et utslipp på 183 565 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Kinn kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Kinns grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Kinn kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken