Kragerø kommune er på 28. plass i utslippskutt

Les mer
Kragerø
Om
Kragerø
10 416
innbyggere
305
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Kragerø det på utslipp?

-26,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Kragerø kuttet sine utslipp med 26,6 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 28. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Kragerø kommune.

53 299 tonn

Totalt har Kragerø et utslipp på 53 299 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Kragerø kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Kragerøs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Kragerø kommune?

13,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken