Kristiansand kommune er på 325. plass i utslippskutt

Les mer
Kristiansand
Om
Kristiansand
112 588
innbyggere
645
km2
Agder
fylke

Hvordan gjør Kristiansand det på utslipp?

+13,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Kristiansand økt sine utslipp med 13,7 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 325. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Kristiansand kommune.

399 178 tonn

Totalt har Kristiansand et utslipp på 399 178 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Kristiansand kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Kristiansands grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Kristiansand kommune?

12,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken