Kvænangen kommune er på 150. plass i utslippskutt

Les mer
Kvænangen
Om
Kvænangen
1 166
innbyggere
2 109
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Kvænangen det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-9,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Kvænangen kuttet sine utslipp med 9,1 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 150. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Kvænangen kommune.

17 639 tonn

Totalt har Kvænangen et utslipp på 17 639 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 15,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Kvænangen kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Kvænangens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Kvænangen kommune?

14,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken