Kvinesdal kommune er på 343. plass i utslippskutt

Les mer
Kvinesdal
Om
Kvinesdal
5 922
innbyggere
963
km2
Agder
fylke

Hvordan gjør Kvinesdal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+36,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Kvinesdal økt sine utslipp med 36,5 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 343. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Kvinesdal kommune.

276 939 tonn

Totalt har Kvinesdal et utslipp på 276 939 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 46,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Kvinesdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Kvinesdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Kvinesdal kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken